Борзнянська РДА
   Анонси         


        Назад

        Як зареєструвати право власності на житловий будинок та земельну ділянку?

        На практиці часто у громадян виникає питання: «Все життя прожив у будинку, який збудував дуже давно, але документів на право власності немає. Що робити у такому випадку?». Звичайно можна звернутися до суду за визнанням права власності на таке майно, але це потребує витрати значних коштів. Для спрощення процедури реєстрації права власності на житловий будинок закінчений будівництвом до 5 серпня 1992 року, 15 квітня 2014 року внесно зміни до статті 19 Закону України «Про реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно», а саме: Для здійснення державної реєстрації прав власності, з подальшою видачею відповідного свідоцтва про право власності, на об’єкти (індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них), що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, проведення технічної інвентаризації не потребується. Документом, що замінює технічний паспорт у разі його відсутності, є виписка з погосподарської книги, яка надається виконавчим органом сільської ради (у разі, якщо такий орган не створений, - сільським головою) або відповідною архівною установою. Для здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об’єкти нерухомості документами, що посвідчують речові права на земельні ділянки під такими об’єктами, можуть також вважатися рішення відповідної сільської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.

        Державна реєстрація прав власності, на вищевказані об’єкти житлової нерухомості, що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, щодо яких раніше не здійснювалася державна реєстрація прав власності, для осіб, за якими закріплені особові рахунки в погосподарських книгах відповідних сільських рад, здійснюється на підставі виписки із зазначених книг, наданої виконавчим органом сільської ради (у разі, якщо такий орган не створений, - сільським головою) або відповідною архівною установою, а також інших документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Враховуючи вищевиклаведене, для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на житлові будинки розташовані на території сільських рад, збудованих до 05.08.1992, документом, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, є технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна та виписка з погосподарської книги, яка надається виконавчим органом сільської ради, сільським головою, або відповідною архівною установою.

        Раніше права на земельні ділянки реєструвалися державними органами земельних ресурсів із присвоєнням ділянці кадастрового номеру та видачею державного акту на право приватної власності на землю. Починаючи з 2013 року цей порядок реєстрації вже не застосовується. Відтепер реєстрацією прав опікується Державна реєстраційна служба, а на підтвердження державної реєстрації права видається не державний акт, а свідоцтво про право власності та/або витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Факт оформлення права власності на земельну ділянку підтверджується внесенням відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

        Порядок та перелік необхідних документів для реєстрації прав на земельні ділянки закріплено Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868 (далі – Порядок).

        Крім права власності на землю, оформленню та реєстрації підлягають й інші види прав на неї, похідні права: право постійного користування землею, право оренди, право ренти, право емфітевзису та право суперфіцію, оформленню підлягають і земельні сервітути.

        Для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на новосформовану земельну ділянку в порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності заявник подає рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який відповідно до законодавства наділений повноваженнями щодо передачі земельної ділянки у власність або користування, про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в разі підготовки лотів до проведення земельних торгів).

        Для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на новосформовану земельну ділянку в разі формування земельної ділянки шляхом поділу або об’єднання раніше сформованих земельних ділянок заявник подає документ, що підтверджує виникнення права власності на раніше сформовану земельну ділянку.

        Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

        Згідно з п. 7 Порядку для проведення державної реєстрації прав заявник подає органові державної прав заяву про державну реєсрацію, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мінюст.

        Наказом Міністерства юстиції від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 20.04.2012 за № 590/20903, затверджено форми та вимоги до заповнення заяв (запитів) у сфері державної реєстрації прав.

        Заявник під час подання заяви про державну реєстрацію пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу. Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

        Заявник разом із заявою про державну реєстрацію подає органові державної реєстрації прав необхідні для такої реєстрації документи, визначені Порядком, їх копії, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.

        Враховуючи наведене, відповідно до законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень для державної реєстрації права власності на земельну ділянку до реєстраційної служби необхідно подати:

        • заяву встановленої форми;
        • документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється), копія надається;
        • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
        • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
        • документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита) (квитанція);
        • рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;
        • витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
        • у разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає органові державної реєстрації прав копію документа, що підтверджує її повноваження;
        • у разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа також подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи. (У разі коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, уповноважена особа подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє). Загальний строк проведення державної реєстрації права власності складає 14 робочих днів.

        Назад        29 Травня 2018 12:00
        26 Березня 2018 16:00