Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://borzadm.cg.gov.ua/old
back

20 вересня 2016

Архівна справа в Борзнянському районі

Державний архівний фонд − надбання національної та світової культури, тому збережені документи складають невід’ємну частину нашого життя. Стремління зберегти та примножити документальну пам’ять народу та держави в ім’я інтересів нинішніх та прийдешніх поколінь − святий обов’язок цивілізованого суспільства.

Найдавніші відомості про прийом документів до Борзнянського районного архіву датуються 1952 роком. Масовий прийом документів розпочався у 1960 роках, коли у великих обсягах приймалися документи сільськогосподарських артілей та виконкомів сільських рад за 1945-1960 роки.

Архівний відділ Борзнянської райдержадміністрації створений у 1992 році. Відділ в межах своєї компетенції забезпечує реалізацію на території Борзнянського району державної політики у сфері архівної справи та діловодства, поповнення Національного архівного фонду управлінськими документами та документами особового походження. Веде облік документів, відповідає за зберігання та використання інформації, здійснює прийом громадян та юридичних осіб за запитами соціально-правового характеру, організовує виставкову діяльність, ініціативне інформування, популяризацію архівних документів через засоби масової інформації. Надає методичну та практичну допомогу в складанні номенклатур справ, інструкцій з діловодства, положень про експертні комісії, упорядкуванні документів постійного зберігання і з особового складу та складанні описів, актів про вилучення для знищення документів.

Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» гарантовано забезпечення доступу до архівних документів усім громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.

В архівосховищах відділу на даний час зберігається 155 фондів, 18091 справ управлінської документації за 1943-2015 роки та 5 фондів особового походження і колекцій архівних документів: „Документи до виборів у ради різних рівнів”, „Документи до виборів Президента України”, „Спогади жителів Борзнянщини”, „Документи про роботу Борзнянського самодіяльного народного театру”, колекція творів Борзнянського письменника Сенцовського (Ященка) Володимира Івановича.

Протягом 9 місяців 2016 року надійшло на зберігання 678 справ управлінської документації від 8 установ та організацій району. Проведено 6 засідань експертної комісії архівного відділу, на яких розглянуто документи 28 юридичних осіб, що знаходяться у зоні комплектування архівного відділу. Погоджено описи на 2234 справи 5 ліквідованих підприємств району. Виконано 97 запитів громадян соціально-правового характеру.

У Борзнянскому районному трудовому архіві зберігаються документи 41 ліквідованого підприємства району. Завідуючою трудовим архівом видаються стажові довідки та довідки про заробітну плату. На веб-сторінці архівного відділу офіційного веб-сайту райдержадміністрації постійно висвітлюються матеріали щодо організації роботи із зверненнями громадян та розміщені списки фондів архівного відділу райдержадміністрації і районного трудового архіву.

Одним з головним завдань архівістів на сучасному етапі є використання архівних документів як для забезпечення законних прав та інтересів громадян так і для популяризації самої архівної справи.

І.В. Ровна, начальник архівного відділу райдержадміністрації