Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://borzadm.cg.gov.ua/old
back

Основні напрями діяльності відділення НСПП в Чернігівській області

01 березня 2018

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області є структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення – постійно діючого державного органу для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), утвореного Президентом України відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
Відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством, головним завданням відділення НСПП є:
- сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин;
- запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);
- здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів);
- прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
Виходячи із результатів діяльності відділення НСПП за 2017 рік, прогнозу стану соціально-трудових відносин на І півріччя 2018 року в трудових колективах підприємств, організацій та установ, розташованих на території області, відділення НСПП приділяє в роботі особливу увагу організації:
- налагодження більш плідної взаємодії, в межах компетенції, з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців;
- вивчення, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), підготовки відповідних пропозицій, рекомендацій, надання консультативної допомоги зацікавленим сторонам трудових відносин;
- використання потенціалу всіх причетних до конфліктних ситуацій органів, організацій та установ заради взаємоприйнятних для сторін рішень по розв’язанню розбіжностей на доконфліктній стадії;
- активізації на місцях правового всеобучу представників найманих працівників, власників або уповноважених ними осіб з питань цивілізованого вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, організацій та установ області;
- популяризації та роз’ясненню законодавчих і нормативно-правових актів НСПП з питань здійснення примирних процедур у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню через засоби масової інформації.
У випадку виникнення загострення стану соціально-трудових відносин у суб’єктів господарювання області просимо звертатися:

Адреса відділення НСПП в Чернігівській області:
14000 м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39.

Начальник відділення НСПП в Чернігівській області
Дєдіков Олександр Георгійович

Заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області
Максименко Марина Віталіївна, тел. 77-62-77.