Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://borzadm.cg.gov.ua/old
back

Інформація про Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення КТС(к) у II півріччі 2018 року на Чернігівщині

12 червня 2018

Керуючись Положенням про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженим наказом НСПП від 09.06.2009 року №32, із врахуванням Концепції вдосконалення системи прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 28.05.2013 року №47, Методичних рекомендацій по застосуванню Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 05.11.2009 року №65, відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) підготовлено Прогноз щодо можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ і організацій Чернігівської області у IІ півріччі 2018 року.
Дане дослідження направлено на моделювання розвитку соціально-трудових відносин (далі – СТВ), окреслення можливих проблем, передбачення конфліктних ситуацій, здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (далі – ЗКТС(к)) та своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ.
Моніторинг проводився для здійснення прогнозування розвитку ключових соціально-трудових процесів Чернігівщини, а також попередження й усунення негативних тенденцій, що викликають напругу у трудових колективах області.
Узагальнені результати аналізу дають підстави стверджувати, що на даний час в області продовжують зберігати свою деструктивну дію наступні суб’єктивні фактори негативного впливу на стан СТВ:
•        низький рівень оплати праці (у квітні 2018 р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області становила 6672 грн., що на 21,3% менша середньоукраїнського показника);
•        існуюча заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій (за даними статистичної звітності, загальна її сума (з урахуванням економічно неактивних) на 01.05.2018 р. склала майже 17,5 млн. грн. Більше половин загальної суми припадає на економічно активні підприємства. Найбільші борги мають підприємства, установи, організації в містах Чернігові та Ніжині;
•        наявне безробіття працездатного населення;
•        порушення вимог законодавства про працю;
•        тривала практика застосування на окремих підприємствах, установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, робота в умовах неповного робочого дня (тижня);
•        незабезпечення роботодавцями належних умов праці, її охорони;
•        тощо.
Зважаючи на наявність вищезазначених чинників ускладнення стану СТВ, Відділення прогнозує, що головними серед них, у другому півріччі 2018 року залишатимуться наявність хронічної заборгованості із заробітної плати найманим працівникам та несвоєчасна її виплата. Все це позначиться на розвитку взаємовідносин між зацікавленими сторонами соціального діалогу.
Враховуючи результати прогнозу розвитку СТВ, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(к)) на підприємствах, в установах, організаціях області у першому півріччі 2018 року, Відділенням в межах визначених повноважень здійснювалися дії упереджувального характеру у співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок, роботодавців, позаштатними інституціями НСПП тощо. Завдяки цьому вдалося послабити напругу, попередити виникнення КТС(к) та проведення акцій соціальних протестів в установах та закладах освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства районів (міст) області та в галузях добувної та переробної промисловості.
Проведений Відділенням аналіз підтвердив, що хронічна заборгованість із виплати заробітної плати працюючим та порушення термінів виплати поточної заробітної плати упродовж багатьох років залишаються основними причинами ускладнення стану СТВ. Нарощування боргу в різних сферах економіки Чернігівщини свідчить про те, що даний чинник і надалі буде негативно впливати на відносини між найманими працівниками та роботодавцями незалежно від виду економічної діяльності підприємства, а рівень конфліктогенності у трудових колективах визначатиметься лише вагомістю стримуючих факторів.
Враховуючи зазначене, Відділення прогнозує можливість подальшого ускладнення СТВ на підприємствах добувної та переробної промисловості, що спричинено негативною динамікою розвитку промислового виробництва, недостатнього технічного переоснащення та зниження попиту на продукцію, її сезонний характер.
Впродовж досліджуваного періоду відносини між сторонами СТВ на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства відзначались підвищеним рівнем конфліктогенності. Це спричинено, перш за все, недостатнім конкурентним середовищем у галузі надання житлово-комунальних послуг, нестачею обігових коштів для розвитку і оновлення виробничої бази та недостатньою якістю послуг, що надаються. Всі ці фактори в прогнозному періоді можуть призвести до виникнення дестабілізаційних чинників, які можуть негативно позначитися на стані підприємств та спричинити загострення стан СТВ.
Соціально-економічне становище в установах, організаціях та закладах бюджетної сфери (освіта, охорона здоров’я), у II півріччі 2018 року значною мірою будуть визначатися подальшою політикою держави у сфері децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад.
Затримки з виплати заробітної плати (головний чинник дестабілізації стану СТВ), в першу чергу, пов’язані з обмеженістю місцевих бюджетів, їх незбалансованістю, а також тим, що обсяги субвенцій, дотації з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я та освіти не враховують реальну їх потребу в коштах, що призводить до виникнення соціальної напруженості та незадоволення у трудових колективах.
Узагальнюючи існуючі на сьогодні соціально-економічні труднощі та характер розвитку СТВ галузей, підприємств, установ та організацій області, дають підстави прогнозувати Відділенню в другому півріччі 2018 року ймовірне подальше їх погіршення в окремих трудових колективах, де стан СТВ буде залишатися напруженим, а в ряді випадків – складним, що може змусити найманих працівників вступати у КТС(к), а також вдаватися до різних форм акцій соціального протесту.
За Прогнозними висновками Відділення, можливе виникнення ускладнень СТВ:
на виробничому рівні:
- в галузі добувної і переробної промисловості;
- в сфері житлово-комунального господарства;
- в бюджетній сфері (освіта, охорона здоров’я).
на територіальному рівні:
-        в містах Чернігів, Ніжин.
У відповідності до меж визначених повноважень, зусилля Відділення у прогнозований період, як і раніше, будуть направлені на подальше забезпечення реалізації на території області основних завдань, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 із наступними змінами і доповненнями, Положенням про відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області, затвердженим наказом НСПП від 11 листопада 2016 року №147, і спрямованих на збереження соціальної стабільності і соціальної безпеки у трудових колективах підприємств, установ та організацій Чернігівщини.