08 липня 2011

(Зразок форми запиту на інформацію)

Голові Борзнянської районної

державної адміністрації

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*


_______________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова
_______________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
_______________________________
_______________________________

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з (необхідне підкреслити)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто (необхідне підкреслити)

__________ ______________

(дата) (підпис)
Запит подається до загального відділу апарату райдержадміністрації (к. 4). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
* Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»